Koordinatali bog'lanish va vodorod bog'lash o'rtasidagi farq nima?


javob bering 1:

Koordinatali aloqada bitta elektronni boshqa atomga beradigan atom mavjud bo'lib, unda elektronlarni qabul qilish uchun erkin orbital bo'lishi kerak. Koordinatali bog'lanish odatda o'tish elementlari tomonidan shakllantiriladi. Vodorod aloqasi kuchli bir kuch tufayli hosil bo'lgan maxsus bog'lanishdir. U ftor, kislorod va azotdan iborat. Ular ammiak (NH3) va suv (H2O) kabi birikmalar emas.


javob bering 2:

Koordinatali bog'lanish molekuladagi ikkita atom o'rtasidagi bog'lanishdir. Bog'lanish ikkita elektron bilan hosil bo'ladi. Masalan: H: H (H2), H: O: H (H2O) va boshqalar.

Vodorod aloqasi bitta molekulaning vodorod atomi va boshqa molekulaning manfiy atomi orqali hosil bo'ladi. Masalan: HO - H…. OH2, CH3OH…. O = C (CH 3) 2, CH 3 COOH…. O (CH 2) 4 O.